สถิติผู้เข้าชม

4932637

กันชนหน้า Summit Sahara
หมวดหมู่สินค้า: ARB Protection Equipment

25 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 3908 ผู้ชม

กันชนรุ่นนี้จะมีจุดเด่นหลายอย่างที่คล้ายกันกันชนแบบ Summit รวมไปถึงปีกข้างที่ออกแบบให้มีความเรียวและใช้ วิธีการพับ 5 ชั้นซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ ARB โดยที่ก็ยังมีความต่างตามแบบเฉพาะของกันชนแบบ Summit Sahara

และก็เช่นกันกับกันชนแบบ Summit  กันชนแบบ Summit Sahara นั้นยังมีความแข็งแรง เพื่อจะสามารถใส่ของตกแต่งอย่างอื่นเช่น วินซ์, ไฟ และสายอากาศได้

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะใส่เขากันชนหรือไม่ (ส่วนใหญ่มีฟังก์ชั่นนี้ในรุ่นใหม่ๆ) ด้วยเหตุนี้ กันชนแบบ Summit Sahara นั้นจึงถือเป็นกันชนที่มีการยืดหยุ่นในสไตล์สูงเพื่อให้เจ้าของออกแบบได้อย่างตรงตามความต้องการ